Künye


Genel Yayın Danışmanı:

Aksaraykenthaber Admin
İmtiyaz Sahibi Ayşe ALP
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Celi ACAR

 

F:Muhabir :Mahmut ŞEN

F:Muhabir Ferhat ŞEKER
Hukuk Danışmanları: